Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510402 22 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510402
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07