Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510402 23 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510402
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07