Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Âm nhạc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140221 19 N00, N01

Mã ngành
7140221
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
N00, N01