Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Quy Nhơn

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 17.5 A00, C00, C19, D01

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C19, D01