Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Kinh Bắc

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 C00

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C00