Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 13 B00, C00, C03, D09

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
B00, C00, C03, D09