Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 19 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66