Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 24.65 C20

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
24.65
Tổ hợp môn
C20