Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 23 C00

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
C00