Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 21 A01, D01

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01