Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Trà Vinh

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 15 C00

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00