Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Trà Vinh

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 14 C00, C04, D01, D14

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C00, C04, D01, D14