Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 23 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96