Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 24.25 A00, A01, D01, D96

TTNV >=4

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96
Ghi chú
TTNV >=4