Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Vinh

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 19 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01