Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 15 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01