Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 21 A00

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00