Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 20 A00, A01

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01