Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 23.9 A00, A01

Toán >=8.2 NV<=2

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=2