Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 22.15 A00, A01

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
22.15
Tổ hợp môn
A00, A01