Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 15.75 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
15.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01