Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 15 A01, C04, D01

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C04, D01