Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Vinh

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 24 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01