Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Vinh

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 16 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01