Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật tuyển khoáng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520607 15 A00, A06, B00, D07

Mã ngành
7520607
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A06, B00, D07