Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật tuyển khoáng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520607 16 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520607
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01