Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật tuyển khoáng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520607 15 A01, D01, D07

Mã ngành
7520607
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07