Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 22.94 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
22.94
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90