Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 25 D90

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D90