Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 19.5 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90