Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Vinh

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01