Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Vinh

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 22 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01