Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ thông tin (CTCLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201C 25.86 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480201C
Điểm chuẩn
25.86
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90