Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580212 15 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7580212
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00