Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520401 22.75 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7520401
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07