Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520401 23.14 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7520401
Điểm chuẩn
23.14
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07