Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Khánh Hòa

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 15 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07