Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Quy Nhơn

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 22 A02, B00, D08

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A02, B00, D08