Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Tân Trào

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 15 A00, B00, B04

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B04