Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 18 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08