Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 13 A00, B00, B03, D08

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, B00, B03, D08