Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Tân Trào

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 15 C00, C19, D01

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C19, D01