Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 22.07 C00, D01, D66, D78

TTNV <=4

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
22.07
Tổ hợp môn
C00, D01, D66, D78
Ghi chú
TTNV <=4