Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 30.5 C00, C19, D66, D78

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D66, D78