Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 16 C00, D01, D66, D78

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, D01, D66, D78