Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Nội vụ Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 15 A10, C00

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A10, C00