Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 21.25 D01

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
D01