Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Nội vụ Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 22.25 C00

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
C00