Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Nội vụ Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 18.5 C14, C20

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
C14, C20