Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 18 C14, C20

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C14, C20