Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Trà Vinh

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 14.5 C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01