Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Trà Vinh

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 14 C00, D01, D14

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C00, D01, D14