Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Vinh

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 20 A01, C00, C19, D01

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, C00, C19, D01