Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Vinh

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 16 A01, C00, C19, D01

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, C00, C19, D01