Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Hà Tĩnh

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 16 A00

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00