Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Hà Tĩnh

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 15 A00, C00, C14, D01

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C00, C14, D01