Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 26.68 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
26.68
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66