Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 34.92 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
34.92
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66