Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 30.57 C00, C19, D66, D78

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
30.57
Tổ hợp môn
C00, C19, D66, D78