Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 27.5 D01, D14, D15, D78

TTNV <=3

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78
Ghi chú
TTNV <=3