Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 25.19 D66, D78, D84, D96

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
25.19
Tổ hợp môn
D66, D78, D84, D96