Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 21.25 C00, C19, C20, D66

VA >=8.75; TTNV<=4

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66
Ghi chú
VA >=8.75; TTNV<=4