Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 19 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66