Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 22.65 A00, A01

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
22.65
Tổ hợp môn
A00, A01