Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 23.8 A00, A01

Toán >=8.2 NV<=5

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=5