Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 15 A00

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00