Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102 15.5 A01, D01, D07

Mã ngành
7510102
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07