Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102 14.5 A00

Mã ngành
7510102
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00