Thứ năm, 23/5/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116N 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7340116N
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01