Thứ bảy, 22/6/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận

Tài nguyên và du lịch sinh thái

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7859002N 15 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7859002N
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01