Thứ ba, 25/6/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7519007N 15 A00, A01, D07

Mã ngành
7519007N
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D07