Thứ ba, 18/6/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận

Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301N 15 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7620301N
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07