Thứ sáu, 19/7/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Gia Lai

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101G 16 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7640101G
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08