Thứ sáu, 19/7/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Gia Lai

Lâm học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620201G 15 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7620201G
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01