Thứ hai, 20/5/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Gia Lai

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109G 15 B00, D08

Mã ngành
7620109G
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, D08