Thứ bảy, 13/7/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Gia Lai

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101G 15 A01, B00, D08

Mã ngành
7540101G
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, B00, D08