Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 20 C00, C19, C20, D01

Thang điểm 40

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01
Ghi chú
Thang điểm 40