Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01