Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 21.75 C00

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
C00