Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 20.75 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96