Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 23 A10, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A10, A16, D01, D78, D96