Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Văn Hóa Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 19 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96