Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Nội vụ Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 21.5 C00

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
C00