Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Nội vụ Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 A00, C00, C20, D01

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D01