Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 15 A01, D01

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01