Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 15 C00, C14, D01, D84

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D84