Thứ bảy, 25/5/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Gia Lai

Quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101G 15 A01, D01

Mã ngành
7340101G
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01